Registratie film

Scores toekennen aan filmrecords in AMS

Elke film krijgt in AMS een record op titelniveau en moet gescoord worden in het registratiesysteem zelf. Omdat filmdigitalisering een kostelijke zaak is, kan meemoo niet alles digitaliseren en is selectie noodzakelijk. De beslissing over deze selectie en keuze in resolutie willen wij aan jou overlaten. Jij kan immers als enige inschatten welke films waardevol zijn. Na de registratie van je films dien je dus door alle records te lopen en een score toe te kennen aan elke film. Aan de hand van deze score weten wij welke films je wilt laten digitaliseren en naar welke resolutie.

Deze handleiding legt uit hoe je die scores toekent aan geregistreerde filmrecords in AMS.