Registratie film

Na de registratie: toekennen van een score in AMS

Elke film krijgt in AMS een record op titelniveau en moet gescoord worden in het registratiesysteem zelf. Omdat filmdigitalisering een kostelijke zaak is, kan meemoo niet alles digitaliseren en is selectie noodzakelijk. De beslissing over deze selectie en keuze in resolutie willen wij aan de contentpartner overlaten. Jij kan immers als enige inschatten welke films waardevol zijn. Na de registratie van jullie films dien je dus door alle records te lopen en een score toe te kennen aan elke film. Aan de hand van deze score weten wij welke films je wilt laten digitaliseren en naar welke resolutie.

Dit zijn de scores die u kunt toekennen aan een film: 

  1. niet digitaliseren 
  2. niet interessant - maar in de toekomst te herevalueren 
  3. eerder interessant, LR digitalisatie (lage resolutie) 
  4. interessant, HR digitalisatie (hoge resolutie) 
  5. essentieel, HR digitalisatie (hoge resolutie)

Enkel bij keuzes 3, 4 en 5 zal de film in aanmerking genomen worden voor digitalisering door meemoo.

Dit zijn de resoluties waarnaar gedigitaliseerd zal worden:

Filmformaat Lage resolutie Hoge resolutie
8mm / s8 / 9,5mm SD (720x576px) HD (1440x1080px)
16mm HD (1440x1080px) 2K (2048x1556px)
35mm 2K (2048x1556px) 4K (4096x3112 px)

Van alle bestanden zal in het meemoo-archiefsysteem een masterbestand in DPX bewaard worden. Daarnaast wordt een mezzanineformaat aangeboden: MOV/Apple ProRes en een lageresolutie- of browsekopie in mp4/H.264. Op deze supportpagina vind je meer uitleg hoe dit er in het meemoo-archiefsysteem uit ziet.

Om je een idee te geven van de kosten vind je hieronder een inschatting terug van jouw aandeel in de opslagkost van de verschillende resoluties. Algemeen draagt de contentpartner 15% van de totale opslagkost bij. Anno 2021 bedraagt dit € 10,80/TB per jaar, waarbij de eerste 5TB gratis zijn.


Resolutie Inschatting grootte file per uur film Aandeel CP in de kostprijs archivering van 1u film/jaar
SD ± 135 GB ± €1,4/jaar
HB ± 504 GB ± € 5,4/jaar
2K ± 1 TB ± € 10,8/jaar
4K ± 4 TB ± € 43,2/jaar

Toekennen van een score in AMS

Wanneer je in AMS een score wilt toekennen aan een film, dien je eerst onder Dragertype, Film te selecteren. Selecteer vervolgens onder Record status, alle records met de status awaiting review by CP. Je ziet nu alle filmrecords in AMS die nog voorzien moeten worden van een score.

Ga in een record door op een van de blauw uitgelichte hyperlinks te klikken. Vervolgens open je een record door op Wijzig record te klikken.

Let goed op het veld Image/sound om welk soort film het gaat.


Sound without image: geluidsband zonder beeldband
Image: enkel beeld (niet duidelijk of er geluid bestaat)
Image without sound: beeldband zonder geluidsband
Image with sound: beeldband met geluid

Vervolgens kan je naar beneden scrollen tot aan het blokje Inhoudelijke waarde waar je je score kunt aanduiden in het veld Inhoudelijk waarde-oordeel CP. Je zult zien dat er links van, ook een vakje Inhoudelijk waarde-oordeel Cinematek staat. Deze waarde van Cinematek heeft geen beslissingswaarde, maar dient puur informatief als inschatting van hoe belangrijk Cinematek deze film acht. Het kan je mogelijks helpen bij het toekennen van een score.

Naast het waarde-oordeel kan je ook aangeven dat het digitaliseren van een film voor jullie instelling prioritair is. Dit noteer je in het veld Prioriteit gegeven door CP?. De reden hiervoor kan je ook hier noteren, vb. een tentoonstelling in het voorjaar van 2022. Uiteraard kan je ook later via mail aan sarah.eloy@meemoo.be laten weten dat een film graag prioritair mee gaat voor digitalisering. Samen met de digitaliseringsfirma bekijkt meemoo dan welke timing haalbaar is.

Opslaan van een record na toekennen van score

Nadat je een score hebt toegekend aan een record, kan je het record doorsturen naar meemoo door onderaan het record op de groene publish knop te klikken. Het record krijgt dan automatisch de status “reviewed by CP”. Wanneer je nog niet helemaal zeker bent, kan je het record voorlopig opslaan door op de blauwe save of bewaar knop te klikken. Er zijn nog een aantal andere velden die je desgewenst kunt aanvullen. Deze velden staan beschreven in het support-artikel “Welke velden in AMS zijn er specifiek voor film?”

Nadat je het record gepubliceerd hebt, zal je zien dat in de zoekfilter Record status, dit filmrecord de status Reviewed by CP gekregen heeft.

Van zodra een film deze record status heeft, kan meemoo deze indelen in een batch (transport) naar de digitaliseringsfirma. De selectie van de films per batch wordt besproken in het supportartikel “Samenstelling batches voor digitalisering”.