Terreinverkenning

Collectiebezoeken & inventarisatie

Het grootste blok van deze onderzoeksfase bestond uit de eigenlijke terreinverkenning, in de vorm van collectiebezoeken en de inventarisatie. 

We startten met een reeks collectiebezoeken bij contentpartners waarvan we weten dat die grote collecties hebben en of al een tijdje bezig zijn met digitalisering van fotomateriaal. We gingen langs bij een groot deel organisaties binnen de domeinen Cultuur, Media en Overheid, en lieten ons tijdens deze bezoeken doorverwijzen naar andere interessante fotocollecties. Uit deze plaatsbezoeken zijn erg interessante inzichten gekomen. Zo was het boeiend om te horen waar onze contentpartners al stonden op het vlak van fotodigitalisering, hoe zij werken, welk materiaal ze in huis hebben, en het hielp ons ook om de vragenlijst voor de inventarisatie voor te bereiden. Daarom zetten we deze plaatsbezoeken gedurende de hele onderzoeksfase verder.

De tweede en grootste actie binnen deze terreinverkenning was de inventarisatie. Via een vragenlijst trachtten we een zicht te krijgen op de aard, het aantal en de eventuele aangroei van deze fotocollecties, en polsten we verder naar de activiteiten (met focus op digitalisering), de noden en de uitdagingen omtrent deze collecties. Zo konden we leren waar mogelijke activiteiten van meemoo op het vlak van fotodigitalisering, de grootste meerwaarde zou kunnen betekenen.

De resultaten van de drie luiken binnen deze onderzoeksfase zijn gebundeld in een overzichtsrapport. Meer informatie hierover en de samenvatting kan je nalezen op onze website