Algemeen

Testgebruikers enthousiast over Het Archief

Begin november 2019 lanceerden we Het Archief. Iedereen kan er zoeken in de metadata van het beeld en geluid dat content partners in het VIAA-archief bewaren. Om die ‘iedereen’ wat scherper te definiëren startten we begin 2019 met een gebruikersonderzoek. Doel: te weten komen wie onze gebruikers zijn en wat ze nodig hebben.

Stap 1: identificatie van onze doelgroepen

Via een bevraging - die jij misschien ook ontving - wilden we van onze content partners te weten komen wie momenteel gebruik maakt van hun catalogi. De doelgroepen identificeerden we als heemkundigen, leerkrachten, studenten, wetenschappelijk onderzoekers, kunstenaars, filmproducenten, documentairemakers, productiehuizen, uitgeverijen, cultuurproducenten en online media producenten.

Van onze content partners leerden we dat:

  • eindgebruikers het meest op zoek zijn naar foto, gevolgd door video en audio.​
  • aanvragen evenredig over de verschillende doelgroepen heen​ gebeuren.
  • niet-commerciële doelgroepen eerder geïnteresseerd zijn in informatie en raadpleging, commerciële doelgroepen eerder in hergebruik.​
  • gebruikers het meest interesse hebben in ouder materiaal​.

Stap 2: bevraging van en test prototype door doelgroepen

Via focusgroepen en persoonlijke gesprekken stelden we voor elke gebruiker een personafiche op met hun motivatie om de metadatacatalogus te gebruiken, en met hun feedback. De belangrijkste lessen uit deze persoonlijke contacten waren dat:

  • de centrale zoekfunctie van groot belang is. Dat ze op één plaats in het materiaal van meer dan 100 partners kunnen zoeken, zien gebruikers als een meerwaarde.
  • de gebruiksvriendelijkheid van het platform en de informatie in de metadata troeven kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat we ons prototype door deze gebruikers en onze content partners laten testen en dat we een goed overzicht van de metadatavelden en wat ze betekenen voorzien.
  • enig verwachtingsmanagement zeker op zijn plaats is, bijvoorbeeld rond het online raadplegen van het beeld en geluid zelf. We moeten zeker aandacht besteden aan transparantie rond auteursrecht. Gebruikers willen graag ook al een stukje van het materiaal kunnen zien om te beslissen of het voor hen interessant is, al begrijpen ze dat dit moeilijk ligt omwille van de auteursrechten.

Wetenschappelijk onderzoekers hebben hogere verwachtingen: belangrijk voor hen is de context van het materiaal te kennen. Met divers en veel materiaal van veel verschillende organisaties is dat moeilijk te bewerkstelligen. Wel willen we in de toekomst de noden en behoeften van de onderzoekers van nabij bekijken en voor hen specifieke oplossingen bedenken. Verder kregen we van de verschillende potentiële gebruikers die we bevroegen veel interessante opmerkingen rond de functionaliteiten zelf, zoals de verhouding van het zoekveld en de filterbalk. Hiermee konden we het prototype nog gebruiksvriendelijker maken.