Algemene Projectwerking

Twee soorten digitale instroomprojecten

Tijdens de pilootprojecten die VIAA heeft uitgevoerd tussen 2016 en 2018 werd duidelijk dat er twee verschillende types van instroom nodig zijn: batch intake en continue instroom.

Wanneer we spreken over een project ‘batch intake’ verwijzen we naar een scenario waarbij de content partner op een gefaseerde manier zijn bestaande digitale collectie aan VIAA wil overdragen. Daarbij bepaalt de content partner zelf hoe groot de batch is en op welk tempo hij dit aan VIAA zal bezorgen. Een duidelijke communicatie wat betreft de timing om de batches aan te leveren is nodig om ervoor te zorgen dat VIAA deze batch kan verwerken.

Een project ‘continue instroom’ verwijst naar een scenario waarbij de content partner zelf een regelmatige upload doet naar het VIAA-archief en ook de verantwoordelijkheid neemt om te waken over de volledigheid van zijn archief binnen het archiefsysteem. Deze optie wordt vaak gekozen door content partners uit de mediasector waarbij er een dagelijkse productie bestaat van digitaal materiaal, vb. de regionale en landelijke omroepen.