Algemene projectwerking

Twee soorten digitale instroomprojecten

In een batch intakeproject draagt de contentpartner op een gefaseerde manier zijn bestaande digitale collectie aan meemoo over. Daarbij bepaalt de contentpartner in samenspraak met meemoo (tijdens het kick off-gesprek) hoe groot de batch is/batches zijn en aan welke frequentie deze wordt/worden aangeleverd. Een meemoo-medewerker voert het eigenlijke opladen van het materiaal uit, nadat de contentpartner dit heeft aangeboden.


In een continue instroomproject daarentegen zal de contentpartner zelf een regelmatige upload doen naar het meemoo-archiefsysteem via een geautomatiseerde flow. De contentpartner heeft de verantwoordelijkheid om te waken over de volledigheid van zijn archief binnen het meemoo-archiefsysteem. Voor deze flow is dus een zekere technische kennis (in huis of via uitbesteding) en infrastructuur vereist.  Deze optie wordt daarom vaak - maar niet uitsluitend - gekozen door contentpartners uit de mediasector, waarbij er een dagelijkse productie bestaat van digitaal materiaal, bijvoorbeeld de regionale en landelijke omroepen.