Algemene trajectwerking

Twee soorten digitale-instroomtrajecten

In een batch-intaketraject draag jij als contentpartner op geplande tijdstippen je bestaande digitale collectie in deelcollecties over aan meemoo. Samen bepalen we hoeveel batches er zullen zijn, hoe groot de batches zijn, aan welke frequentie deze worden aangeleverd, hoe de metadatamapping eruit ziet, welke bestanden in scope zijn, enzovoort. Nadat jij het materiaal manueel hebt opgeladen via onze FTP-server, voeren wij het eigenlijke opladen uit.

Wij raden een batch-intaketraject aan als jouw collectie niet meer dagelijks aangroeit, maar eerder beperkt of niet. Aangezien je voor dit traject geen infrastructuur hoeft op te zetten, is dit type traject ook geschikt voor organisaties met beperkte technische kennis of middelen. Daartegenover staat dat wij meer begeleiding bieden en dat je afhankelijker bent van meemoo.

In een continue-instroomtraject doe jij als contentpartner zelf een regelmatige upload naar het meemoo-archiefsysteem via een geautomatiseerde flow. Niet in batches dus, maar constant en zo vaak jij het nodig hebt. Jouw organisatie heeft hierbij de verantwoordelijkheid om te waken over de volledigheid van het eigen archief binnen ons archiefsysteem. Voor deze flow is een zekere technische kennis (in huis of via aanbesteding) en infrastructuur vereist.

Deze optie wordt daarom vaak - maar niet uitsluitend - gekozen door contentpartners uit de mediasector, waarbij er een dagelijkse productie bestaat van digitaal materiaal. Voorbeelden van contentpartners in dit type traject zijn regionale en landelijke omroepen.