Terreinverkenning

Dit overzichtsrapport is niet de eindhalte, maar eerder het startpunt van een nieuwe onderzoeksfase.

In de volgende fase, die loopt van juli tot december 2020, wordt er verder onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid en de randvoorwaarden van een dienstverlening rond fotocollecties vanuit meemoo. De bevraging en de conclusies uit dit rapport zullen input bieden voor een aantal haalbare scenario’s rond digitalisering en archivering van fotocollecties. Dit zal resulteren in een tweede rapport, dat antwoorden wil bieden op vragen als:

  • Waar zitten de grootste noden?
  • Waar kan meemoo effectief een meerwaarde bieden?
  • Waar kan aan efficiëntie worden gewonnen, per materiaaltype, per activiteit, per sector?
Uit het antwoord op deze vragen, die we samen met de sector proberen te beantwoorden, moet een concreet voorstel ontstaan om de digitalisering en digitale ontsluiting van het Vlaams foto-erfgoed een grote stap vooruit te laten zetten.