Communicatie

Waar en hoe communiceren wij over jouw organisatie?

Natuurlijk hebben wij het ook over jouw organisatie. Zo vermelden we alle content partners, met logo en link naar de eigen website, op onze partnerpagina. Ook als we communiceren over projecten waar jouw organisatie bij betrokken is, verwijzen we naar jullie.

Bij materiaal uit jullie collectie, staat altijd minstens jullie organisatie vermeld. Dat is zo op Het Archief voor Onderwijs en Het Archief. Materiaal op www.viaa.be of op Catalogus Pro, wordt vergezeld van een logo en een verwijzing naar de website van jouw organisatie.

Heb je materiaal gespot zonder juiste verwijzing? Laat iets weten via support@viaa.be en we zoeken het samen uit.