Project: batch intake

Wat is batch intake?

In een batch intakeproject draagt de contentpartner op een gefaseerde manier zijn bestaande digitale collectie aan meemoo over. Daarbij bepaalt de contentpartner in samenspraak met meemoo (tijdens het kick off-gesprek) hoe groot de batch is/batches zijn en aan welke frequentie deze wordt/worden aangeleverd. Een meemoo-medewerker voert het eigenlijke opladen van het materiaal uit, nadat de contentpartner dit heeft aangeboden.

Hoe gaat het in zijn werk?

In het voortraject kan in samenspraak met meemoo beslist worden om te kiezen voor een batch intakeproject. 

Waarom kiezen voor een batch intakeproject, in tegenstelling tot een continue instroomproject?

  • Je hebt een digitale collectie met audio-, video- en/of fotobestanden in je archief die je duurzaam wil opslaan.
  • Deze collectie groeit niet meer aan, of groeit wel aan maar op een onregelmatige manier, en is behapbaar in aantal.
  • Je hebt zelf niet de knowhow in huis om een digitale infrastructuur op te zetten.

Je kan dan samen met meemoo een batch intakeproject van jouw digitale collectie opzetten. Na het doorlopen van de stappen omschreven in dit artikel, kan je op geregelde maar niet continue basis digitaal geboren materiaal aanleveren aan meemoo.

Het materiaal zelf wordt in deelcollecties of batches opgedeeld.

Drie zaken staan bij een batch intakeproject centraal:

  • een inventaris van de aangeleverde bestanden
  • de keuze van je archiefmasters
  • de structurering van de metadata