Project: continue instroom

Wat is continue instroom?

Wanneer we spreken over een project ‘continue instroom’ verwijzen we naar een scenario waarbij jij als contentpartner zelf een regelmatige upload doen naar het meemoo-archiefsysteem via een geautomatiseerde flow. Jij hebt de verantwoordelijkheid om te waken over de volledigheid van het archief dat binnenkomt in het meemoo-archiefsysteem. Voor deze flow is dus een zekere technische kennis, in huis of via uitbesteding, en infrastructuur vereist.  Deze optie wordt daarom vaak - maar niet uitsluitend - gekozen door contentpartners uit de mediasector waarbij er een dagelijkse productie bestaat van digitaal materiaal, bijvoorbeeld de regionale en landelijke omroepen.