Algemeen

Wat is de leeszaaltool?

Om onze contentpartners technisch te ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun audiovisueel materiaal naar hun doelpubliek, maken we sinds 2019 werk van een leeszaaltool. De lancering van de tool is voorzien voor begin 2022.

Sommige van onze contentpartners hebben zelf al instrumenten in gebruik om hun beeld en geluid in hun eigen leeszalen aan te bieden. Anderen hebben dat niet. Daarom gingen we bij beide groepen na of er vraag is naar een overkoepelende en gebruiksvriendelijke tool. Hiermee kan je als contentpartner het beeld en geluid dat je bewaart in het meemoo-archiefsysteem toegankelijk maken in je eigen leeszaal.

Archief 2.0

De leeszaaltool vormt de eerste stap in een groter project, waarin we op termijn ook onze andere ontsluitingsplatformen willen samenbrengen. Het Archief 2.0 werd besproken op het partnerevent van het voorjaar van 2021. Bekijk de presentatie.

Uitgangspunt van de leeszaaltool

In de leeszaaltool zal een bezoeker enkel in jouw catalogus kunnen zoeken en audio- of videofragmenten (enkel het archiefmateriaal dat je bij meemoo bewaart) kunnen bekijken. Dit gebeurt helemaal volgens de ingestelde licenties. De leeszaalmedewerker, iemand van de eigen organisatie, verleent steeds expliciet toegang aan een bezoeker en behoudt zicht op wie toegang heeft op welk moment.

Het onderzoekstraject

Vanaf eind 2019 onderzochten we hoe jij als contentpartner jouw materiaal in het meemoo-archiefsysteem makkelijk kan inzetten in je eigen leeszaal. Daarnaast namen we onder de loep hoe een leeszaaltool met dit materiaal eruit kan zien.

Van mid-december tot 21 februari 2020 kon je als contentpartner een bevraging invullen die peilt naar de noodzakelijke functionaliteiten van zo’n platform. De resultaten van die bevraging lees je hier. In het najaar van 2020 startten we een werkgroep op met geïnteresseerde contentpartners. Deze werkgroep werd inmiddels samengevoegd met de werkgroep over Het Archief 2.0.

In 2021 voerden we een juridische analyse uit, gevolgd door customer journey workshops waarin we samen met jou nadachten over wat we voor de eindgebruiker kunnen betekenen. Vragen op de agenda bij deze workshops: 

  • Welke stappen doorloopt de eindgebruiker?
  • Hoe wil jij als contentpartner die eindgebruiker bedienen? 
  • Hoe wil je de eindgebruiker beter tegemoet komen?

In juni en in september 2021 komt de werkgroep opnieuw samen om input te geven rond het traject. De lancering van de leeszaaltool is voorzien voor begin 2022.