Algemeen

Wat is de leeszaaltool?

Om onze contentpartners technisch te ondersteunen bij het toegankelijk maken van hun audiovisueel materiaal naar hun doelpubliek, maken we de komende jaren werk van een ‘leeszaaltool’.

Sommige van onze contentpartners hebben zelf al instrumenten in gebruik om hun beeld en geluid in hun eigen leeszalen aan te bieden. Anderen hebben dat niet. Bij beide partijen gingen we na of er vraag is naar een gebruiksvriendelijke tool om het beeld en geluid dat ze bewaren in het meemoo-archiefsysteem toegankelijk te maken in hun leeszaal. Vanaf eind 2019 onderzochten we dit samen met de vraag hoe een ‘leeszaaltool’ met materiaal uit het meemoo-archiefsysteem eruit kan zien.

Van mid-december tot 21 februari 2020 kon je als contentpartner een bevraging invullen die peilt naar de noodzakelijke functionaliteiten van zo’n platform. De resultaten van die bevraging lees je hier

In het najaar van 2020 starten we een werkgroep op met geïnteresseerde contentpartners, waarna de ontwikkeling van de tool begint. In 2021 willen willen we graag lanceren.