Audio- of videodragers

Wat is een equalisatiecurve?

De audio op een schellak- of lakplaat is niet helemaal dezelfde audio zoals die oorspronkelijk werd opgevoerd bij de opname. Omwille van technische redenen moesten de signaalfrequenties aangepast worden wanneer de plaat werd gesneden. Die signaalfrequenties opnieuw gelijk trekken met hoe het geluid oorspronkelijk klonk, noemen we equalisatie. Een woordje uitleg. 

Toen de platen indertijd werden gemaakt, werd het opgenomen geluid bewust vervormd door het volume van de lage frequenties te verlagen en van de hoge frequenties te verhogen. Dit proces noemen we pre-emphasis. Het zorgt ervoor dat de lage frequenties kunnen worden ondergebracht in de groef, die een beperkte breedte heeft. Het verminderde ook het effect van oppervlaktegeluid op de hoge frequenties. Als deze pre-emphasis niet zou worden toegepast, zouden bijvoorbeeld de basnoten in de muziek een groef creëren die zo wijd uitwaaiert dat de naald eruit zou springen bij het afspelen van de plaat.

Bij het afspelen van de plaat moet de pre-emphasis ongedaan gemaakt worden om het originele geluid te kunnen herstellen. Op dat moment gebeurt eigenlijk het omgekeerde, en dit wordt gedaan door het toepassen van equalisatie (of de-emphasis). Op die manier kan er onder andere langer worden opgenomen op één plaat (omdat de groeven minder breed zijn) en wordt de geluidskwaliteit verbeterd bij het afspelen.

Waarom bewaart meemoo dan twee geluidsbestanden per plaatkant?

Welke equalisatiecurve destijds bij de opname van de plaat precies is toegepast, is vaak een beetje gokken. Er zijn immers verschillende curves geweest en welke is toegepast bij de productie staat meestal niet vermeld op de plaat zelf. We vertrouwen hier op de kennis, de ervaring en het gehoor van de operator die de curve toepast op het ruwe audiobestand na de digitalisering.

Omdat dit in feite een ingreep is op het bestand en vanuit goede archiveringspraktijk, heeft meemoo besloten om ook de originele opname bij te houden, welke de archiefmaster is. Er kan op die manier altijd worden teruggegrepen naar de originele opname, als de toegepaste curve toch niet de juiste of beste zou zijn.