Bestandsinventaris

Wat is een MD5-checksum?

Een checksum is een compacte, digitale vingerafdruk van een bestand. Het is een unieke reeks cijfers en letters waarmee je de integriteit van een bestand doorheen de tijd kan controleren. Dit doe je door een oudere en een nieuwe checksum van hetzelfde bestand met elkaar te vergelijken. Een onveranderd bestand heeft exact dezelfde checksum. Meer weten? Lees hier over bestandsintegriteit of file fixity.

Bij meemoo gebruiken we MD5, één van de verschillende manieren waarmee je een checksum kan berekenen. Met een MD5-checksum weten wij met zekerheid of het bestand of de archiefmaster die jij aanleverde identiek is aan het bestand dat door ons duurzaam wordt bewaard. Dit wil zeggen dat het bestand onveranderd is gebleven tijdens de ingest of instroom in het meemoo-archiefsysteem.

Je kan een MD5-checksum met verschillende tools berekenen, bijvoorbeeld met DROID of Fixity (of het betalende Fixity Pro). Een belangrijke voorwaarde voor de instroom van digitale collecties is dat elk aangeleverd digitaal bestand voorzien moet zijn van een MD5-checksum. Dit om de integriteit van het bestand na ingest te kunnen controleren.

Opmerking: door de naam van een bestand te veranderen wijzigt de MD5-checksum niet! Je kan dus twee bestanden hebben met een verschillende bestandsnaam, maar met dezelfde checksum. Deze bestanden zijn op technisch vlak gelijk.