Bijkomende informatie

Wat kan ik doen als ik nog niet in een digitale-instroomtraject ben ingestapt?

Werd je nog niet geselecteerd voor een digitale-instroomtraject? Niet getreurd! Er zijn een aantal voorbereidingen die je kan treffen, en stappen die je kan nemen om bij een volgende selectie beter voorbereid te kunnen instappen in een traject.

  • Je kan je ook verder inlezen in het topic aan de hand van onze supportartikels over de bestandsinventaris, archiefbestanden en metadata. Check zeker ook onze kennisplatformen CEST en TRACKS.
  • Je kan je opnieuw inschrijven voor een volgende infosessie. Dit is niet verplicht, maar wel ten zeerste aangeraden omdat 1) deze werking nog volop in beweging is en 2) het je kan helpen begrijpen wat een digitale-instroomtraject precies inhoudt én wat wij van jou verwachten.