Algemeen

Wat zijn meervoudige objecten en hoe worden ze ingezet bij de digitaliseringsprojecten van meemoo?

Lang niet alle analoge dragers laten zich naar één video- of audiobestand omzetten. Wanneer dit niet het geval is, spreken we over een meervoudig object, namelijk een intellectuele entiteit (IE) die bestaat uit meerdere bestanden die samen betekenis geven of informatie bevatten om de IE correct te interpreteren. Een eenvoudig voorbeeld is een gedigitaliseerde krant, waarbij de IE de krant is, die bestaat uit verschillende pagina’s (TIF-bestanden). Van deze pagina’s zijn vaak ook afgeleide bestanden (JPEG2000, ALTO OCR files, geïntegreerde pdf-bestanden) gemaakt die gebruikt kunnen worden in een webomgeving om aan te bieden aan een specifieke doelgroep. Al deze bestanden samen vormen een meervoudig object.

Eén pakket, verschillende bestanden

Bij een groot deel van de digitaliseringsprojecten komt er voor iedere drager een Submission Information Package (of SIP) in het archiefsysteem terecht. Zo’n SIP is een eenvoudig informatiepakket met drie bestanden: het audio- of videobestand, een xml-bestand met de bijbehorende metadata afkomstig uit de registratie en digitalisering en een afzonderlijk kwaliteitsrapport. Deze drie bestanden hebben een gedeelde naamgeving, namelijk de meemoo-PID, en worden zo in het meemoo-archiefsysteem geïmporteerd. Bij pakketjes met één video- of audiobestand spreken we over ‘enkelvoudige bestanden’. Zijn er meerdere video- of audiobestanden in eenzelfde pakket, dan hebben we te maken met een meervoudig object.

Andere voorbeelden van analoge dragers die omgezet worden naar meervoudige objecten in het meemoo-archief zijn:

De informatie die op deze analoge dragers staat en de manier waarop deze informatie omgezet wordt naar een digitaal bestand is iets ingewikkelder dan bij een enkelvoudig object. Daarom zal je voor één drager van bovenstaande lijst meerdere audio- of videobestanden terugvinden die elk hun specifieke functie hebben. Het ene bestand is bijvoorbeeld een ruwe archiefmaster (bijvoorbeeld een zipbestand met DPX-files voor film) en daarnaast staat een MOV-bestand dat als mezzaninekopie gebruikt kan worden. Dit is een gecomprimeerde kopie die makkelijk afspeelbaar is, maar minder geschikt voor duurzame bewaring. Soms is het ook zo dat de informatie die op de analoge drager bewaard wordt niet in één digitaal bestand bewaard kan worden, zoals bij een halveduim openspoelaudio waarbij er meer audiosporen aanwezig zijn dan toegelaten worden in een WAV-audiocontainer.