Algemene projectwerking

Welk type digitale bestanden is in scope?

Bestandstypes

In tegenstelling tot de digitaliseringsprojecten van meemoo, waar de nadruk op audiovisuele dragers ligt, zijn grafische bestanden bij de instroom van digitale collecties ook welkom. Dat wil zeggen dat scans van foto’s, affiches, kranten en ander vlak materiaal met erfgoedwaarde in aanmerking komen. Wat we momenteel niet doen is documentbeheer, archiveren van e-mails, websites, games, technische tekeningen, etc.

Uiteraard zijn audiovisuele bestanden ook in scope van onze digitale instroomprojecten.

Meemoo neemt in haar digitale instroomprojecten voorlopig alleen ‘enkelvoudige’ bestanden binnen, dat wil zeggen één bestand (of essence file) vergezeld van een metadatabestand. Deze verschillen van ‘meervoudige objecten’, bv. kranten, waarbij meerdere digitale bestanden (in dit voorbeeld pagina’s) deel uitmaken van één geheel of intellectual entity (de krant). Meervoudige objecten zijn nog niet in scope binnen deze projectwerking. We zijn momenteel het opnemen van meervoudige objecten aan het onderzoeken met een werkgroep waarbij ook onze contentpartners betrokken zijn. Via een aantal pilootprojecten willen we een kwalitatieve werkwijze ontwikkelen die ons in staat stelt een schaalbare dienstverlening aan te bieden. We bekijken graag samen in detail met jou tijdens het voortraject of jouw bestanden een meervoudigheid kennen of niet.

Bestandsformaten

Meemoo archiveert archiefmasters. De bestanden van de hoogst mogelijke kwaliteit aanwezig in jouw collectie komen dus in aanmerking voor digitale instroom via meemoo. We voorzien in het digitale instroomtraject begeleiding bij de selectie van jouw archiefmasters.

Welke bestandsformaten zijn dan niet in scope? Het gaat voornamelijk over werkbestanden en niet-duurzame archiefbestanden, zoals:


Heb je toch zo'n bestanden in jouw collectie en wens je deze te archiveren bij meemoo? Dan bekijk je samen met meemoo tijdens het digitale instroomtraject hoe je deze kan omzetten naar duurzame bestandsformaten.

Heb je nog geen duidelijk zicht op welke bestandsformaten aanwezig zijn in jouw digitale collectie? Dan kan het maken van een bestandsinventaris (file-based inventaris), bv. via DROID, hier duidelijkheid in brengen.