Algemeen

Welke controle voer ik als contentpartner uit?

Waarom vragen wij van jou, de contentpartner, om bovenop meemoo en de service provider (SP) nog een kwaliteitscontrole te doen?

Net zoals voor het digitaliseringsbedrijf is het voor meemoo onmogelijk om alle omgezette bestanden van begin tot einde te controleren. Wij vragen dan van jou nog een kwaliteitscontrole, omdat we ervan overtuigd zijn dat jij als eigenaar en vaak ook maker van het materiaal deze het beste kent. Jij kan het best inschatten of de oorspronkelijke inhoud van de drager overeenstemt met het digitale resultaat. Wij bij meemoo of de SP kunnen moeilijk verifiëren of bepaalde artefacten of eigenaardigheden, zoals een flikkerend beeld bijvoorbeeld, intentioneel waren tijdens het creatieproces of niet. Meemoo en de SP nemen al een eerste en tweede horde in de kwaliteitscontrole; wij vragen jullie de laatste horde te nemen en de goedkeuring voor publicatie te geven.

Hoe kan jij dan als contentpartner bijdragen tot de kwaliteitscontrole van jouw digitale bestanden?

Zoals je hier kan lezen, voorzien wij een garantieperiode van 6 maanden, waarin jij als contentpartner deze kwaliteitscontrole kan doen. In deze 6 maanden blijven de digitale bestanden in de bufferruimte of workspace staan, alvorens ze naar jouw archief verplaatst worden. Meer over deze workspace lees je ook op p. 11 van de archiefhandleiding. Deze periode van 6 maanden is belangrijk, want als er een digitaliseringsfout wordt vastgesteld, kunnen we de betrokken drager(s) in die periode nog kosteloos opnieuw laten digitaliseren.

Bij kwaliteitscontrole hoef je je echter niet te beperken tot die garantieperiode. We raden aan om ook oudere bestanden te controleren. Deze vallen buiten de kosteloze herdigitaliseringsregeling, maar dit is toch waardevolle info voor ons.

In hoofdstuk 5 in de archiefhandleiding (p. 29-32) lees je meer over deze manuele kwaliteitscontrole in het MAM.

Hier lees je waarop je allemaal kan letten tijdens deze kwaliteitscontrole op videobestanden en hier op audiobestanden.

Wat moet je doen als je iets eigenaardigs opmerkt?

Wanneer je iets ziet of hoort wat niet lijkt te kloppen, noteer je dit in de eerste plaats in de daarvoor bestemde QC-velden in het MAM. Bij sommige dragertypes kan je, indien je nog een goed werkende speler hebt, zelf al een snelle confrontatie met de originele drager uitvoeren, en zien of horen of het probleem zich ook daar voordoet. Ten slotte kijk je bij sommige problemen ook best je eigen apparatuur eens snel na. Werkt bijvoorbeeld je koptelefoon wel correct bij het afspelen van andere mediabestanden?

Indien die snelle eerste checks het probleem niet oplossen, signaleer je dit best aan meemoo. Dit kan door een mailtje te sturen naar lobke.vandeneynden@meemoo.be (voor audio en video) of sarah.eloy@meemoo.be (voor film). Zij gaan hier verder mee aan de slag. Zo zullen wij de archiefmaster controleren, om zo te ontdekken of het probleem is ontstaan tijdens de transcodering van de archiefmaster naar de lageresolutiekopie die gebruikt wordt voor de speler in het MAM. Ook kunnen we de steekproef vergroten om te bekijken of het probleem zich bij dragers met gelijkaardige kenmerken heeft voorgedaan. Daarbij is het voor ons belangrijk om vast te stellen of a) het inderdaad een fout is te wijten aan de digitalisering en b) of het om een structureel of incidenteel probleem gaat. Vooraleer het zover is, waarderen wij jullie manuele kwaliteitscontrole enorm.

Hoe ga ik te werk tijdens deze manuele kwaliteitscontrole?

Concreet ga je aan de slag in de beheersmodule van het MAM. Hoe je dat precies doet, lees je in dit supportartikel.

We willen je ten slotte graag nog enkele tips meegeven:

  • Ga steekproefsgewijs te werk. We vragen een kwaliteitscontrole op minimaal 10% van alle bestanden in jullie archief.
  • Ook binnen het digitale bestand zelf kan je steekproefsgewijs te werk gaan. Afhankelijk van de tijd die je hebt, raden we aan zeker enkele minuten in het begin, in het midden én aan het eind te controleren (‘spotchecking’). Controleer dus zeker niet alleen het begin van het bestand.
  • Om een goede eerste indruk van de beeldkwaliteit te krijgen, kan je de keyframes bekijken van het bestand. Indien er zich grote problemen voordoen, kan je deze vaak hier al spotten.
  • Luister liefst met een paar goede speakers, of als dat niet gaat met een koptelefoon. Zo hoor je goed of beide kanalen gebruikt worden wanneer dit verwacht wordt. Laptops hebben vaak maar één speaker, waardoor je dit verschil niet kan horen.
  • Ga op een gestructureerde manier te werk. We raden je aan een spreadsheet bij te houden, met info als PID, OK/NOK, uitgebreide omschrijving van het vastgestelde probleem en tijdsintervallen (begin en einde) waar je precies iets raars hebt opgemerkt. Hoe meer gedetailleerde en gestructureerde info jij ons kan geven, hoe beter wij jou kunnen verder helpen.
  • Doe inspiratie op bij dit blogbericht van onze contentpartner Kunstenpunt.