Algemene projectwerking

Welke types digitale bestanden komen in aanmerking voor bewaring bij meemoo?

In tegenstelling tot de digitaliseringsprojecten van meemoo, waar de nadruk op audiovisuele dragers ligt, richt meemoo zich bij de instroom van digitale collecties ook op fotocollecties. Dit wil zeggen dat scans van foto’s, affiches, kranten en ander vlak materiaal met erfgoedwaarde in aanmerking komen. Wat we momenteel niet doen is documentbeheer, archiveren van e-mails, websites, games, technische tekeningen, etc.

Deze digitale bestanden (audio, video of foto) moeten altijd vergezeld zijn van een metadatarecord. Dat betekent dat we bij elk digitaal bestand minstens een titel, datum en beschrijving verwachten. Deze bestanden noemen we ‘enkelvoudige’ bestanden en verschillen van ‘meervoudige objecten’, zoals kranten, waarbij meerdere digitale bestanden (pagina’s) deel uitmaken van één geheel (de krant). Meervoudige objecten zijn momenteel nog niet in scope binnen deze projectwerking. Meemoo zal de bewaring van meervoudige objecten verder onderzoeken in de vorm van pilootprojecten met als doel een goede werkwijze te ontwikkelen die ons in staat stelt een schaalbare dienstverlening aan te bieden.

Indien je nog geen duidelijk zicht hebt over welke types bestanden er aanwezig zijn in jouw digitale collectie, dan kan het maken van een file-based inventaris (via bv. DROID) hier duidelijkheid brengen. Klik hier om te weten te komen hoe je zo’n inventaris kan maken.