Systeemupdates

Wijzigingen aan het VIAA-archiefsysteem sinds augustus 2018

In augustus werden enkele belangrijke wijzigingen aangebracht in het VIAA-archiefsysteem (MAM) door de upgrade naar versie 18.3. We vatten ze hier kort voor je samen.

Video bewerken via de website (in bèta)

Het zichtbaarst voor jou is de optie om video te bewerken via de website. Naast de reeds bestaande speler is vanaf nu een nieuwe mediaspeler beschikbaar. Om deze te openen, klik je op het “Video Bewerken (bèta)”-icoon naast een audio- of videobestand (zie onderstaande schermafdruk).

Schermafdruk 'video bewerken (bèta)' - bron beeld: Focus-WTV
Schermafdruk 'video bewerken (bèta)' - bron beeld: Focus-WTV
Hieronder zie je een schermafdruk van de speler. In deze speler kan je bestanden downloaden en fragmenten aanmaken. Er wordt ook een waveform getoond van de audio zodat je visueel snel een idee krijgt van de audiotrack onder het beeld. Tijdens de ontwikkeling werd veel aandacht besteed aan de gebruikersinterface en gebruiksvriendelijkheid.
Schermafdruk speler - bron beeld: VRT
Schermafdruk speler - bron beeld: VRT
Let wel: deze functie is nog in bèta en bevat nog niet alle functionaliteiten. Voor zaken als kwaliteitscontrole en het bewerken van metadata moet je nog steeds de beheersmodule gebruiken. We werken er wel aan om meer functionaliteiten uit de beheersmodule beschikbaar te maken op het platform, zodat op termijn de beheersmodule niet meer gebruikt zal worden om digitale collecties te beheren.

Automatische generatie van waveforms bij audio

Bij audio krijgen we vaak de vraag om snel zicht te krijgen op de media. Op Catalogus Pro werd dit eerder opgelost door de visualisering van de audiobestanden, zoals op onderstaande schermafdruk.

Visualisering audiobestanden
Visualisering audiobestanden
Tot nu werd deze visualisering specifiek voor ontsluiting via onze platformen aangemaakt. Vanaf deze upgrade wordt voor alle audio een bronbestand voor een dergelijke visualisering aangemaakt en opgeslagen als bestand bij de assets in het archief. Ook alle bestaande audio wordt in de komende maanden retroactief verwerkt. Op die manier kan elk VIAA-platform dergelijke visualiseringen gebruiken. Aangezien de data ook via de API’s ter beschikking gesteld wordt, kunnen ook eigen ontwikkelde sites er gebruik van maken.


Ondersteuning voor meerdere browseformaten

Voor elke archief-master maakt VIAA één lageresolutiebestand aan. Tot op heden was het echter niet mogelijk om verschillende lageresolutiebestanden aan te maken voor verschillende doeleinden. Vanaf deze versie is dat wel het geval en kan een audio- of videobestand dus meerdere afgeleide files hebben in bvb. verschillende video-bitrates of audioformaten. Alle lageresolutiebestanden zijn beschikbaar via de API’s. 

Aanpassingen aan de API’s

Naast de reeds vermelde aanpassingen die ook in de API beschikbaar zijn, zijn er nog een aantal meer technische aanpassingen doorgevoerd aan de API’s. We overlopen deze kort:

  • Rate limiting: vanaf nu kan er ‘rate limiting’ toegepast worden op de API. Dat betekent dat er een limiet gesteld kan worden aan het aantal requests die we per seconde verwerken. Deze aanpassing dient er vooral voor om te vermijden dat één script of applicatie te veel beslag legt op de rekenkracht van het archief en zo de beschikbaarheid impacteert. In eerste instantie wordt deze nog niet geactiveerd maar wordt er gemeten welke volumes verkeer verwerkt worden. 
  • Authenticatie via tokens: De OAI-PMH API heeft voortaan ook ondersteuning voor token-gebaseerde authenticatie. Authenticatie met tokens heeft als voordeel dat ze minder rekenkracht vergt en dus ook sneller werkt.

Opslag en infrastructuur

Tot slot werden een aantal aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot opslag en de achterliggende infrastructuur.

  • Op het niveau van opslag is het voor VIAA mogelijk om metadata van objecten op te slaan in de Amazon of Azure cloud. Hierbij worden een aantal basismetadatavelden mee opgeslagen zoals pid, content partner ID en de lengte van het item.
  • Authenticatie via SAML: wanneer eindgebruikers inloggen op de applicatie wordt in de achtergrond SAML gebruikt. Deze technologie zorgt voor één login voor alle applicaties binnen VIAA en werd reeds gebruikt bij AMS, FTP en het partnerportaal.

Meer informatie nodig of vragen omtrent deze upgrade? Contacteer support@viaa.be.