Veelgestelde vragen

Zullen alle leerlingen toegang krijgen tot Het Archief voor Onderwijs?

Sinds september 2020 kunnen lesgevers secundair onderwijs hun leerlingen toegang geven tot een selectie van fragmenten op Het Archief voor Onderwijs. Dit gebeurde op vraag van lesgevers en na uitgebreid onderzoek, zodat leerlingen secundair individueel en op eigen tempo fragmenten kunnen bekijken en herbekijken.

De leerlingenruimte wordt niet opengesteld voor leerlingen uit het lager onderwijs omdat daar de vraag veel lager ligt. Ook juridisch is dit een logische beslissing vermits leerlingen ouder dan 13 jaar zelf de gebruiksvoorwaarden kunnen goedkeuren en respecteren.

Leerlingen zullen altijd via hun school toegang moeten krijgen tot Het Archief voor Onderwijs en kunnen niet zelf een account aanvragen of aanmaken. Het is steeds de leerkracht die beslist tot welke fragmenten de leerlingen toegang krijgen.